VARFÖR BEHÖVS EN COACH NÄR DU LETAR JOBB?

Känner du dig fast i din situation och oförmögen att ta dig ur på egen hand? Tanke och beteende hänger ihop och tillsammans ger det ett visst resultat. Vi tänker i genomsnitt till 90 % samma tankar idag som vi tänkte igår. Vi människor är alltså starkt benägna att upprepa samma mönster, i tanke och handling, även när vi inser att de inte är bra för oss. En coach utmanar dig att tänka nya tankar, som ger nya insikter, vilket ger en grund för nytt beteende, som kommer att ge dig ett annat resultat. Våra erfarna karriärcoacher har de rätta verktygen för att utforska dina värderingar styrkor, inventera dina kompetenser, och analysera vad som motiverar dig och driver dig framåt. Vi kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya tankesätt och angreppssätt vad gäller jobbsök och karriärutveckling, för att utnyttja din fulla potential att få jobbet du drömmer om. Coachning kan bokas separat eller i samband med att CV-hjälp.

 
 
 

Vanliga områden som vi utforskar:

• Vem du är (personlighetsdrag)
• Vad är viktigt för dig, på riktigt (värderingar)
• Vilka kompetenser du har och vilka värderar som viktiga – vilka värderingar du vill utveckla respektive avveckla (kompetensinventering)
• Vad motiverar dig (drivkraftsanalys).
• Vad är dina drömmar och visioner, hur hör de ihop med verkligheten (målsättningar).
• Vilka är dina naturliga beteenden och vanligaste sättet att kommunicera (beteendenanalys och kommunikationsstilar via DISC och IDI).

 

Vi utgår från dina utmaningar och coachar dig för att du skall behålla riktningen och känna dig resursstark i ditt jobbsök och karriärutveckling.

Se våra olika erbjudande för coachning separat eller i paket med CV-hjälp.