Om oss

Johannes Nygren

Min kompetens och erfarenhet innefattar bland annat utbildad ICF-coach på masternivå och socionom samt flera års erfarenhet av socialt arbete i ibland annat rollen som enhetschef. I CV-Skaparna har jag framför allt rollen som illustratör, fotograf och grafisk designer. Här får mina kreativa sidor komma till uttryck och min ambition är att varje CV ska hålla högsta möjliga kvalitet.


Marthe Vakoufari

Sedan 1996 har jag arbetat med att stödja förändrings – och utvecklingsprocesser i ett stort antal företag och organisationer. Arbetet har till stor del bestått av handledning, rådgivning, konsultation och coachning för såväl chefer som medarbetare i företag, myndigheter och andra organisationer. Karriärvägledning, grupputveckling, stresshantering, arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation & ledarskap har varit viktiga komponenter i de olika uppdrag jag drivit och genomfört. I CV-Skaparna har jag rollen som CV granskare och karriärcoach.


Helen Alfredsson

Som kompetent och yrkeserfaren karriärvägledare, fil. doktor i psykologi och ICF-utbildad coach guidar, inspirera och förenklar jag mina klienters väg mot nya karriärmål. På CV-Skaparna har jag rollen som coach och granskar texterna i CV.


Jeanette Dahlgren

Beteendevetare och ICF-utbildad coach och ledartränare. Med mångårig egen chefserfarenhet bidrar jag med arbetsgivarperspektivet till ansökningsprocessen. På CV-Skaparna har jag rollen som coach och granskar texterna i CV.


Frida Andreasson

Mitt område är språk. Jag är språk- och litteraturvetare med erfarenhet av både översättning och undervisning i svenska som andra språk. I CV-skaparna har jag ansvar för att granska texter och ge utlåtanden på personliga brev.